Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Klimatsamverkan

Klimatsamverkan

Klimatsamverkan

Publicerad 29 jun, 2018

Framtidens energismarta byggnader i Blekinge!

Energikontor Sydost har inlett ett arbete med en förstudie om att bygga en samverkansplattform för energifrågor kopplade till byggnader i Blekinge. Trots att det är ett litet län finns det inget forum där alla kommuner, kommunala bostadsbolag och andra offentliga aktörer kan ses för erfarenhetsutbyte och för att utveckla gemensamma projekt. Tillsammans med BTH och Netport Energikluster bjöd därför Energikontoret in till heldag med inspirerande föreläsningar och workshop. Förstudien är en vidareutveckling av projektet Enerselves där flera aktörer i länet har börjat träffas och diskutera egen produktion av förnybar energi i byggnader.

Under dagen fick ett 30-tal deltagare inspirerande exempel med erfarenheter från Cradle to Cradle arbetet i Ronneby kommun, Sveriges största plusenergihus – Rättspykiatriskt centrum i Trelleborg och projekt där solceller kombineras med vätgas och bränsleceller.

- Det fanns ett stort intresse bland deltagarna för energilagring och vätgas. Förhoppningsvis kan det leda till att vi får ett sådant projekt i Blekinge. Vi har stora möjligheter att ta tillvara på solenergi längs vår soliga kust och därför är det intressant att titta mer på lagringsmöjligheter, säger Katrine Svensson projektledare för Enerselves.

Diskussionen om framtidens byggnader, nuläge och åtgärder inleddes av BTH. De olika grupperna fokuserade på hållbart byggande, energismarta byggnader och energiproduktion i byggnader. Gemensamt för grupperna är att alla står inför samma utmaningar och skulle ha stor nytta av ett nätverk.

En gemensam plattform skulle leda till mer samverkan inom länet och att både fastighetsägare och leverantörer kan bygga upp gemensam kompetens för mer energismarta byggnader! Därför är det positivt med det gensvar som vi fått från deltagarna idag, säger projektledare Stefan Olsson.

Deltagarna som medverkade i workshopen var överens, det är viktigt att närverka och kunna arbeta med gemensamma projekt. Förnybar energiproduktion både för byggnader och ur ett systemperspektiv var en av nyckelfrågorna i diskussionerna, men också att få mer flexibla byggnader.