Aktuellt

width=

4 Augusti, 2017

› Blekinge blir ett av de första länen med en länstäckande solkarta i 3D

​För att förenkla för husägare som är intresserade av att sätta upp solceller på sitt tak har Länsstyrelsen i Blekinge och Energikontor Sydost tagit fram en solkarta över länet. Kartan visar solinstrålningen på varje enskilt hustak och det gör att husägare snabbt kan få en bild av hur mycket solenergi deras hus kan producera.

width=

4 Augusti, 2017

› Remiss: Ett hållbart Blekinge - regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020

Länsstyrelsen har tillsammans med andra aktörer i länet reviderat åtgärdsprogrammet för att uppnå en hållbar utveckling i Blekinge.