Aktuellt

width=

2 Januari, 2018

› Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017–2020

Åtgärdsprogrammet publicerades i slutet på 2017 och syftar till att uppmärksamma viktiga insatsområden och åtgärder för att nå ett miljömässigt hållbart Blekinge.

width=

2 Januari, 2018

› Blekingebor informeras om klimatförändringar

Blekinge är extra sårbart för det förändrade klimatet och hotas på sikt av stigande havsnivåer. Fastighetsägare och privatpersoner behöver redan idag rusta sig för de effekter som klimatförändringarna för med sig.

width=

4 Augusti, 2017

› Blekinge blir ett av de första länen med en länstäckande solkarta i 3D

​För att förenkla för husägare som är intresserade av att sätta upp solceller på sitt tak har Länsstyrelsen i Blekinge och Energikontor Sydost tagit fram en solkarta över länet. Kartan visar solinstrålningen på varje enskilt hustak och det gör att husägare snabbt kan få en bild av hur mycket solenergi deras hus kan producera.