Aktuellt

width=

5 April, 2018

› Klimat- och Energistrategi för Blekinge

Blekinges klimat- och energistrategi har uppdaterats för perioden 2017 – 2020. Strategin riktar sig till hela samhället och innehåller tydliga mål till år 2020 för att minska vår klimatpåverkan i länet. Klimat- och energiåtgärderna har omarbetats och presenteras i åtgärdsprogrammet för miljömålen. De går även att finna som bilaga till klimat- och energistrategin.

width=

2 Januari, 2018

› Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017–2020

Åtgärdsprogrammet publicerades i slutet på 2017 och syftar till att uppmärksamma viktiga insatsområden och åtgärder för att nå ett miljömässigt hållbart Blekinge.

width=

2 Januari, 2018

› Blekingebor informeras om klimatförändringar

Blekinge är extra sårbart för det förändrade klimatet och hotas på sikt av stigande havsnivåer. Fastighetsägare och privatpersoner behöver redan idag rusta sig för de effekter som klimatförändringarna för med sig.